Informacje o oferowanych przez Sklep produktach i zasadach ich nabywania udzielane na podstawie art. 9 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu internetowego jest firma Karpiologia.pl
 2. Wszystkie ceny podane w serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 3. Wszystkie produkty (nie dotyczy produktów znajdujących się w kategorii: Giełda Sprzętu Karpiowego) znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe i są objęte 12 miesięczną gwarancją realizowaną przez Sklep lub autoryzowane punkty producenta.

ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym przyjmowane są za pośrednictwem sieci Internet poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej sklepu lub telefonicznie pod numerem telefonu: 696 - 348 - 189.
 2. Zamówienia za pośrednictwem sieci Internet można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia telefoniczne można składać od Poniedziałku do Soboty w godzinach od 09:00 do 22:00. Zamówienia złożone w dni robocze po 08:00, w soboty oraz w niedziele i święta, realizowane są w najbliższym dniu roboczym.
 3. Do złożenia zamówienia nie jest wymagana rejestracja (logowanie) Kupującego.
 4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na wskazany przez niego adres e-mail, automatycznie generowany przez sklep, list elektroniczny ze szczegółami zamówienia.
 5. Zawarcie umowy pomiędzy Sklepem a Klientem następuje w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego. Przedmiotem umowy sprzedaży jest towar wymieniony w zamówieniu.
 6. W sklepie przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania paczki ze sklepu, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.
 7. Zamówienia wysyłane są w następnym dniu roboczym, o ile zamówiony towar znajduje się w magazynie. Jeżeli zamówiony towar dostępny jest na zamówienie, Klient zostanie powiadomiony o przewidywanym czasie dostawy.
 8. Realizacja zamówienia następuje:
 9. w przypadku zamówień płatnych za pobraniem - w chwili otrzymania przez Sklep dodatkowego ich potwierdzenia elektronicznego (kliknięcia w odpowiedni link) lub otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem złożonego zamówienia,
 10. w przypadku zamówień płatnych serwisem PayU - w chwili autoryzacji transakcji (ok. godzinę od momentu zapłaty),
 11. w przypadku zamówień płatnych przelewem - w chwili wpływu należności na konto Karpiologia.pl

Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami), w ustawie z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami) oraz w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Do każdego zamówionego produktu dołączany jest paragon.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych administratorem danych osobowych jest Karpiologia.pl
 2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w zamówieniu w celach realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych.
 3. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych klient ma prawo do wglądu oraz do modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie jak również żądania ich usunięcia z bazy danych.
 4. Właściciel sklepu internetowego może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie 7 dni od udostępnienia za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Użytkownika adres e-mail, chyba że w tym terminie Użytkownik złoży oświadczenie o wypowiedzeniu.
 5. W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy na adres biuro@karpiologia.pl.